Bilderna får endast publiceras i samband med redaktionell text om aktuell bok. Fotografens namn måste alltid anges.